Bäckmyränget

På den branta sluttningen upp på Tuggenliden växer en tät skog med grova granar och aspar.

Marken är täckt av låga kärlväxter men också höga och frodiga växter som torta och den giftiga växten nordisk stormhatt. Många intressanta arter som trivs i miljöer som den här finns i området. Till exempel trådticka och stor aspticka.

Längs hels östra sidan av reservatet rinner Tuggenbäcken. I bäcken finns flodpärlmussla.

Flodpärlmussla.

Föreskrifter

Välkommen till Bäckmyränget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 62 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat