Kittelforsheden

Örter och ormbunkar färgar marken lysande grön i Kittelforsheden. Reservatet har tack vare det rörliga markvattnet en mycket rik flora.

Här växer orkidén norna, trolldruva, tibast och den starkt giftiga nordiska stomhatten. Granskogen i hela området är en fin naturskog. Granarna i området är imponerande stora trots att de endast är 130 år gamla.

Norna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kittelforsheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 4,8 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000