Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torsmyran

Lämna trafikens buller bakom dig och låt dig hänföras av den vidsträckta myren.

Rampen gör det enkelt att komma ut på myren och uppleva området. Entrén till naturreservatet ligger just bredvid E4:an norr om Nordmaling.

Torsmyran är också ett perfekt ställe för stjärnskådning då det är mycket lite ljus från bebyggelse i närheten.

Växter som äter insekter

I Torsmyrans svällande vitmossatuvor lurar sileshåret småkryp i fördärvet. De glänsande dropparna på bladen är inte söt nektar – det är sileshårets klibbiga matsmältningsvätska. Den insekt som landar blir fast.

Sileshåret är en av våra insektsätande växter. Den är bara en av många arter som anpassats att leva i den tillsynes karga och enformiga myrmiljön. På den mäktiga Torsmyran, en av Norrlandskustens största och mest variationsrika myrar, kan du möta många fler.

Ett myllrande djurliv

På myren häckar ljungpipare, rödbena, grönbena, gluttsnäppa, storspov, smålom, sångsvan, ängspiplärka och gulärla. Myren har också en rik insektsfauna. Man har hittat 16 olika jordlöpare, 27 olika vattenskalbaggar, 5 arter vattenskinnbaggar och 8 troll- och flicksländor! Bland de 24 dykarna kan särskilt den rödlistade dykarbaggen Laccophilus biguttatus nämnas. Denna hoppsprättande dykare är mycket ovanlig i Sverige, men ändå spridd över hela norra halvklotet.

Martallar och sileshår

Ute bland mossar, kärr och myrar växer martallar, tuvor med rostvitmossa och dvärgbjörk. I de blöta höljorna växer ullvitmossa och sileshår. I de ännu blötare delarna på myren ska man inte gå alls. I dessa ”lösbottnar” - eller helt enkelt surhål - växer bara starr och dybläddra.

Röd/orange växt med droppar.

Sileshår.

Fångstgropar

I reservatets västra del finns ett 370 meter långt fångstgropssystem med 12 fångstgropar. Idag är groparna en halvmeter djupa. När groparna användes var de rejält djupa, troligen upp mot två meter. Fångstgropar användes för att jaga älg från stenåldern fram till år 1864, då de förbjöds.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Torsmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med organiserad friluftslivsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 2001, 2006, 2021

Storlek: 834 hektar

Kommun: Nordmalings kommun

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Entrén till reservatet är i direkt anslutning till E4, 6 kilometer norr om Nordmaling. Säkrast är att svänga av från E4:an från södergående körfält.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss