Torsmyran

Lämna trafikens buller bakom dig och låt dig hänföras av den vidsträckta myren.

Rampen gör det enkelt att komma ut på myren och uppleva området. Entrén till naturreservatet ligger just bredvid E4:an norr om Nordmaling.

Torsmyran är också ett perfekt ställe för stjärnskådning då det är mycket lite ljus från bebyggelse i närheten.

Växter som äter insekter

I Torsmyrans svällande vitmossatuvor lurar sileshåret småkryp i fördärvet. De glänsande dropparna på bladen är inte söt nektar – det är sileshårets klibbiga matsmältningsvätska. Den insekt som landar blir fast.

Sileshåret är en av våra insektsätande växter. Den är bara en av många arter som anpassats att leva i den tillsynes karga och enformiga myrmiljön. På den mäktiga Torsmyran, en av Norrlandskustens största och mest variationsrika myrar, kan du möta många fler.

Ett myllrande djurliv

Rödbena.

På myren häckar ljungpipare, rödbena, grönbena, gluttsnäppa, storspov, smålom, sångsvan, ängspiplärka och gulärla. Myren har också en rik insektsfauna. Man har hittat 16 olika jordlöpare, 27 olika vattenskalbaggar, 5 arter vattenskinnbaggar och 8 troll- och flicksländor! Bland de 24 dykarna kan särskilt den rödlistade dykarbaggen Laccophilus biguttatus nämnas. Denna hoppsprättande dykare är mycket ovanlig i Sverige, men ändå spridd över hela norra halvklotet.

Martallar och sileshår

Ute bland mossar, kärr och myrar växer martallar, tuvor med rostvitmossa och dvärgbjörk. I de blöta höljorna växer ullvitmossa och sileshår. I de ännu blötare delarna på myren ska man inte gå alls. I dessa ”lösbottnar” - eller helt enkelt surhål - växer bara starr och dybläddra.

Sileshår.

Fångstgropar

I reservatets västra del finns ett 370 meter långt fångstgropssystem med 12 fångstgropar. Idag är groparna en halvmeter djupa. När groparna användes var de rejält djupa, troligen upp mot två meter. Fångstgropar användes för att jaga älg från stenåldern fram till år 1864, då de förbjöds.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Torsmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoter på väl snötäckt mark längs markerad skoterled.
 • Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eööer insamla växter, med undantag för bär och matsvamp.
 • Avsiktligt störa, skada, döda eller insamla djur.
 • Göra upp eld.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2001, 2006

Storlek: 834 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000