Svartberget

Reservatet utgörs av toppartiet samt ost- och sydsluttningarna av Svartberget, ett väl markerat skogsberg som reser sig 150 meter ovan Sämsjön.

Översta partiet av berget har fyra markerade toppar med en smalare fuktig platå på östsidan och i nordost är sluttningarna branta med lodytepartier. I söder finns stråk av öppna myrar och i öster gränsar området mot Sämsjöns strand. Området ligger vid en väg och är därför lättillgängligt.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Svartberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 157 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat