Marranäsvältan

Marranäsvältan bjuder på en mäktig naturupplevelse. Ravinen är ett resultat av många års erosion. Den fördjupas och förändras hela tiden.

Bakgrunden till naturfenomenet är inlandsisens avsmältning. Då forslades nämligen enorma massor sand, grus och sten med isälvarna ner mot kusten. I Fällforsområdet finns stora mängder sand i markerna.

Ravinen

Marranäsvältans ravin är cirka 160 meter lång, 100 meter bred och 50 meter djup men förändras hela tiden när sandheden rasar. Erosionen gör att ravinen växer i omfång för varje år.

Underjordisk ström

Under Marranäsvältan finns en underjordisk ström med grundvatten. Det är en källåder som tar med sig sand, grus och finare material ned mot Byskeälven. Sedan 40-talet har bäcken orsakat erosionen som gjort att ravinen har växt bakåt, västerut.

Nu är det som mest erosion nere vid älven. I början dämdes vattnet i bäckens utlopp av isen vintertid. När våren kom och dämningarna släppte rasade stora sandmassor ner i branterna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Marranäsvältan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Elda.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande samt döda träd och buskar.
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1990
Storlek: 5,1 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturvårdsområde