Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åströmsforsen

Å som rinner genom skog.

Naturreservatet Åströmsforsen ligger vackert längs Rickleån.

Sträckan mellan Robertsfors och havet har inte flottledsrensats vilket är unikt för ett norrländskt vattendrag av den här storleken. Ån har ett slingrande lopp med omväxlande forsar och lugnflytande sträckor.

Reservatet består till största delen av skogsmark. I de övre och nedre delarna finns odlad mark, men aktivt jordbruk förekommer numer främst i reservatets nedre delar.

Arter i reservatet

På en av holmarna i forsen växer gul svärdslilja, en art som har få naturliga växtlokaler i övre Norrland. Den kan ses bäst från åns södra sida. Åströmsforsen har även en relativt opåverkad strand- och vattenvegetation och området utgör livsmiljö för arter som havsöring, lax, stensimpa och utter.  

Gammal kvarn

Inom reservatet finns även tydliga spår av människor som bott och verkat på platsen. Längs den norra stranden finns husgrunder och ännu ses resterna av en gammal kvarn intill strandkanten. Området har betydande värden för friluftsliv och nyttjas i stor omfattning för sportfiske.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åströmsforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
  • Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
  • Tälta.
  • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
  • Gräva upp, plocka eller eljest skada gul svärdslilja.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984, 1995

Storlek: 20 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer söder om Robertsfors samhälle strax väster om väg E4. Reservatet ligger längs Rickleån som är en 5 mil lång skogsälv. Det kan nås från båda sidor av älven, men reservatets huvudsakliga entré är från den norra stranden.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss