Yttre Fjälabodliden

​I slutet av 1800-talet brann Fjälabolidens sluttning. Grå, koliga stubbar står här och var och en del tallar bär spår av branden i den övre delen av sluttningen. Många tallar dog också och därför är det idag gott om lövträd här. De växte upp direkt efter branden.

I lövskogen trivs många hackspettar som gråspetten, spillkråkan och den tretåiga hackspetten. Den tretåiga hackspetens spår syns som hål i ringar runt träden. Den dricker gärna saven från lövträd och äter insekter som bor under granens bark. Granen trivs nere vid Yttre-Fjälabodtjärnen.

Nattviolen finns i området. Den som har tur kanske hittar den. Nattviolen är en orkideé som sprider sin doft under kvällar och nätter för att locka till sig fjärilar. Kanske känner du dess doft vid en kvällsvandring i Yttre-Fjälaboliden

Föreskrifter

Välkommen att besöka Yttre Fjälabodliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 37 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat