Komyrbäcken

Komyrbäckens naturreservat ligger cirka 3 mil nordväst om Nordmaling, söder om byn Nordsjö. Området består av ganska branta, västvända skogssluttningar i nära anslutning till Lögdeälven.

Skogen i området består av äldre grandominerade skogar med inslag av lövträd och tall. Skogen är ofta högvuxen och grov. Genom området rinner en liten skogsbäck som givit naturreservatet dess namn, Komyrbäcken.

Komyrbäcken är ett litet reservat som är ett bra besöksmål för den som vill utforska naturskogsartad granskog. Reservatet är enkelt att ta sig till då det går vägar på ömse sidor om området.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Komyrbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 15 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000