Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Komyrbäcken

Bäck som rinner genom skogen.

Komyrbäckens naturreservat ligger cirka 3 mil nordväst om Nordmaling, söder om byn Nordsjö. Området består av ganska branta, västvända skogssluttningar i nära anslutning till Lögdeälven.

Skogen i området består av äldre grandominerade skogar med inslag av lövträd och tall. Skogen är ofta högvuxen och grov. Genom området rinner en liten skogsbäck som givit naturreservatet dess namn, Komyrbäcken.

Komyrbäcken är ett litet reservat som är ett bra besöksmål för den som vill utforska naturskogsartad granskog. Reservatet är enkelt att ta sig till då det går vägar på ömse sidor om området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Komyrbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 15 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 mil nordväst om Nordmaling.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss