Borup

I Borup möts du vacker, gammal tallskog. I den södra delen av reservatet är naturen riktigt dramatisk med blockiga branter och fuktstråk med frodiga växter.

Norna.

I den norra delen ligger en liten skogstjärn. Från reservatsskylten går en stig till den lilla tjärnen. Reservatet är lätt att besöka eftersom väg 365 norr om Norsjö passerar rakt igenom.

I de södra delarna växer hässlebrodd och orkidén norna. Där växer också lite mer gran och lövträd än i de andra delarna. Tallskogen är ungefär 200 år gammal och har brunnit med jämna mellanrum. Skogen har tidigare plockhuggits, det vill säga att de träd som avverkades valdes ut utan att avverka hela skogen. Det har också brutits stubbar för tjärbränning.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Borup. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär om matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 67,5 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000