Borup

I Borup möts du av vacker, gammal tallskog. I den södra delen av reservatet är naturen riktigt dramatisk med blockiga branter och fuktstråk med frodiga växter.

Blomma i skogen.

Norna.

I den norra delen ligger en liten skogstjärn. Från reservatsskylten går en stig till den lilla tjärnen. Reservatet är lätt att besöka eftersom väg 365 norr om Norsjö passerar rakt igenom.

I de södra delarna växer hässlebrodd och orkidén norna. Där växer också lite mer gran och lövträd än i de andra delarna. Tallskogen är ungefär 200 år gammal och har brunnit med jämna mellanrum. Skogen har tidigare plockhuggits, det vill säga att de träd som avverkades valdes ut utan att avverka hela skogen. Det har också brutits stubbar för tjärbränning.

Tätskog med granar och tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Borup. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär om matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 67,5 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer norr om Norsjö.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss