Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lilloxpallsbäcken

Lilloxpallsbäcken är ett litet reservat, men med höga naturvärden. I den ravin där bäcken rinner finns grova granar, fallna träd och flera ovanliga arter.

I det här området som sluttar ner mot Öreälven växer det mest granskog. Reservatet är litet, men har höga naturvärden.

Grova granar och fallna träd finns här och var. Lägre ormbunkar täcker marken i den bitvis täta granskogen längs Lilloxpallsbäckens ravin. Ur veden sticker den kanthåriga ulltickan och grantickan fram och i träden hänger skäggiga violettgrå tagellavar. Många lavar och tickor är beroende av just dessa mörka och fuktiga miljöer. Ur sälgarna i ravinen sticker lunglaven ut som skjortkrås och i lövskogens toppar hänger småflikig brosklav.

Ullticka på trädstam.

Ullticka.

Öreälvsleden

Följ gärna Öreälvsleden som går genom området. Öreälvleden sträcker sig från havet till Örsbäck. Lilloxpallsbäcken mynnar i Öreälven i reservatets västra del. I fuktigare partier kan du stöta på växten Kung Karls spira. Det är Västerbottens landskapsblomma men här befinner vi oss i Ångermanlands landskap.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lilloxpallsbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 8 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 14 kilometer väster om Gräsmyr.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss