Lilloxpallsbäcken

Lilloxpallsbäcken är ett litet reservat, men med höga naturvärden. I den ravin där bäcken rinner finns grova granar, fallna träd och flera ovanliga arter.

I det här området som sluttar ner mot Öreälven växer det mest granskog. Reservatet är litet, men har höga naturvärden.

Grova granar och fallna träd finns här och var. Lägre ormbunkar täcker marken i den bitvis täta granskogen längs Lilloxpallsbäckens ravin. Ur veden sticker den kanthåriga ulltickan och grantickan fram och i träden hänger skäggiga violettgrå tagellavar. Många lavar och tickor är beroende av just dessa mörka och fuktiga miljöer. Ur sälgarna i ravinen sticker lunglaven ut som skjortkrås och i lövskogens toppar hänger småflikig brosklav.

Ullticka.

Kung Karls spira

Västerbottens höga landskapsblomma Kung Karls spira finns på fuktigare platser. Den är annars ganska ovanlig i landskapet Västerbotten. Bäcken mynnar i Öreälven i reservatets västra del. Följ gärna Öreälvsleden som går genom området.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lilloxpallsbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2012
Storlek: 8 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat