Avaås

Avaås urskogsartade skog är påverkad av bränder genom tiderna.

Många av reservatets ståtliga gamla, höga tallar är äldre än 300 år. De gamla tallarna har överlevt bränderna. Det ser man på brandljuden, sår i barken, som syns på stammarna. Brandljud finns både på tallar och granar i området.

En tall med spår av brandljud.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Avaås. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta.
  • Elda.
  • störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: Blev domänreservat 1961 men ombildades 1997 till naturreservat, natura 2000 1997 
Storlek: 58 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000