Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Avaås

Avaås urskogsartade skog är påverkad av bränder genom tiderna.

Många av reservatets ståtliga gamla, höga tallar är äldre än 300 år. De gamla tallarna har överlevt bränderna. Det ser man på brandljuden, sår i barken, som syns på stammarna. Brandljud finns både på tallar och granar i området.

Tall med spår av brandljud.

En tall med spår av brandljud.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Avaås. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta.
  • Elda.
  • störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildades: Blev domänreservat 1961, ombildades 1997 till naturreservat, natura 2000 1997 

Storlek: 58 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

16 kilometer nordväst om Malå, i matsbergets sluttning ner mot Malån.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss