Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vännforsen

Ett naturskönt område vid Vindelälven med stigar, rastplatser och möjligheter till ett dopp i Vindelälven. 

Till nationalälven Vindelälven rinner vatten från ett mycket stort område. Ingen annan svensk fjällälv har så stor skillnad mellan högvattnet på våren och lågvattnet under vintern.

Enorma vattenmassor skapar unikt landskap

Vattenmassorna river med sig träd och växter. De lämnas av som vita, nötta trädstammar längs stränderna, ibland långt inne i skogen längre nedströms. Bakom stammarna samlas döda växtdelar. Det blir som en kompost där mycket näring frigörs och där frön lätt kan gro.

Vid Vännforsen har älven skurit sig ned genom jordlagren. På den västra sidan ser man färska rasbranter, men på den östra sidan är de branta sluttningarna täckta med högväxt och örtrik skog.

Den sällsynta älvstarren

På fuktiga ställen växer den ovanliga älvstarren, en kraftig art som kan bli nästan meterhög. Den är som vanligast just vid Vindelälvens nedre delar. Älvstarren hotas av både vattenkraftsutbyggnad och skogsavverkning, men vid Vännforsen har den en fristad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vännforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, samt klättra i boträd.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta.
 • Uppställa hus- eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser och mer än två dygn.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Ta frö och skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1978, 1995

Storlek: 33,5 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet når du från E12:an genom att ta väg 628 mot Vindeln, efter cirka 10 kilometer kommer du till Vännforsen.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss