Blylodmyran

I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften från nattviol i Blylodmyrans sumpskogar. Här hittar du också orkidéer som norna och guckusko samt sydliga växter som örnbräken och skogsolvon.

Vid ett besök i Blylodmyrans naturreservat finns stora chanser att stöta på för Norrland mer ovanliga växter. Tack vare områdets berggrund är markvattnet, som på flera ställen kommer upp till ytan, ovanligt mineralrikt. Reservatets rikkärr och barrblandskogar har därför bland annat en extremt rik orkidéflora. I början av juni blommar den väna nornan, lite senare den ståtliga guckuskon och doftande nattviol.

Blommadne norna vid Blylodmyran.

Här växer fjällarter som fjällskära och torta tillsammans med sydligare arter som skogsolvon och örnbräken. För den lav- och mossintresserade finns ännu mer att upptäcka i skogarna på Myrberget.

Färska spår efter den tretåiga hackspetten.

Salamandrar och ugglor

Passa också på att kika efter kvicka mindre vattensalamandrar i den lilla tjärnen Storkärret. Runt flera av granstammarna har den tretåiga hackspetten hackat cirklar när den dricker trädens sav på våren. Vid ett besök en vårvinternatt finns goda chanser att höra pärlugglans karaktäristiska hoande.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Blylodmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark samt omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller göra annan åverkan på växtligheten.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp för eget behov.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1999, 2016

Storlek: 225 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000