Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blylodmyran

I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften från nattviol i Blylodmyrans sumpskogar. Här hittar du också orkidéer som norna och guckusko samt sydliga växter som örnbräken och skogsolvon.

Vid ett besök i Blylodmyrans naturreservat finns stora chanser att stöta på för Norrland mer ovanliga växter. Tack vare områdets berggrund är markvattnet, som på flera ställen kommer upp till ytan, ovanligt mineralrikt. Reservatets rikkärr och barrblandskogar har därför bland annat en extremt rik orkidéflora. I början av juni blommar den väna nornan, lite senare den ståtliga guckuskon och doftande nattviol.

Blommande norna.

Blommande norna vid Blylodmyran.

Här växer fjällarter som fjällskära och torta tillsammans med sydligare arter som skogsolvon och örnbräken. För den lav- och mossintresserade finns ännu mer att upptäcka i skogarna på Myrberget.

Spår på trädstam efter hackspett.

Färska spår efter den tretåiga hackspetten.

Salamandrar och ugglor

Passa också på att kika efter kvicka mindre vattensalamandrar i den lilla tjärnen Storkärret. Runt flera av granstammarna har den tretåiga hackspetten hackat cirklar när den dricker trädens sav på våren. Vid ett besök en vårvinternatt finns goda chanser att höra pärlugglans karaktäristiska hoande.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Blylodmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark samt omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller göra annan åverkan på växtligheten.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp för eget behov.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1999, 2016

Storlek: 225 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 7-8 kilometer nordost om Boliden i Skellefteå kommun. Reservatets södra del når du genom att svänga av riksväg 95 mot Bastunäs och sedan mot Brännet. Reservatets norra del når du från Häbbersliden.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss