Bergsjöberget

Gör en utflykt till Bergsjöbergets topp. Här finns en gammal stuga och en grillplats där du kan rasta.

Stigar leder upp till toppen både söderifrån och norrifrån. På hällmarkerna just nedanför toppen av berget har du fin utsikt över Bergsjön. Stugan är i dåligt skick och endast lämplig för rast. 

Kalottberg

Bergsjöberget är ett så kallat kalottberg. Det är ett berg som har en skogsklädd topp medan sluttningarna nedanför toppen är kalspolade hällar.

Detta beror på att berget delvis legat nedanför högsta kustlinjen. När inlandsisen smälte bort stack Bergsjöbergets topp upp som en ö ovanför havsytan. Havets vågor slog mot bergets sidor och spolade bort jorden. Vågorna nådde inte bergets topp och därför lämnades jordlagret intakt vilket gör att skog kan växa där idag och bilda en kalott på berget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bergsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018
Storlek: 78 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat