Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gärdefjärden

Gärdefjärden är en rik fågelsjö, omgiven av ett av Västerbottens finaste odlingslandskap. Väster om sjön finns sanka strandängar och åkermark med lövdungar och blandskog.

Gärdefjärden har bildats genom att landhöjningen snört av den ursprungliga havsviken. Vattenytan ligger nu fyra meter över havet. Mångbyån är det viktigaste tillflödet till fjärden. Utflödet sker via en grävd kanal som binder ihop Gärdefjärden och Avafjärden. Fjärden har sänkts två gånger, någon gång på 1850-talet och 1931.

I reservatet finns stigar, rastplatser, fågeltorn och flera utkiksplatser.

Fåglar i Gärdefjärden

Gärdefjärden är en viktig rastplats för fåglar under vår- och höstflyttningen. I de tidigt öppna vakarna rastar hundratals sångsvanar, simänder och dykänder. Vanligast är gräsand, bläsand, kricka, vigg och knipa, men sällsyntare arter som stjärtand och salskrake är också ganska vanliga.

På åkrarna intill sjön betar ofta många gäss och tranor. Ljungpipare, brushane, rödbena och storspov finns det också mycket av i reservatet. Brun kärrhök och fiskgjuse jagar regelbundet över fjärden. Gräsand, knipa, kricka och vigg häckar i Gärdefjärden, liksom ovanligare arter som dvärgmås, gråhakedopping och jorduggla. Sällsyntheter som brunand och mindre hackspett ses då och då.

Plattform i trä med bänkar och utsikt över fjärden.

Beträdnadsförbud utanför markerade stigar från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar 1 april–15 maj (område A) och 1 april–15 juli (område B). Markerade stigar, fågeltorn och plattformar får användas även under dessa tider.

Karta över områden med beträdnadsförbud Pdf, 1.7 MB.

Betesrestaurering

Länsstyrelsen har restaurerat strandängarna i Gärdefjärden. Skog har avverkats och flera kilometer med stängsel till djurhagar har satts upp. I samband med restaureringen byggde vi även flera nya besöksanläggningar i naturreservatet: fågeltorn, utkiksplatser och vandringsleder.

Restaureringen färdigställdes 2022 och i juni det året arrangerade vi en återinvigning av naturreservatet.

Bättre miljö för fåglarna

Tusentals flyttfåglar rastar i Gärdefjärden under våren. En del av dem slår sig ner för att häcka i fjärden. Många våtmarksfåglar är beroende av öppna, näringsrika strandängar för sin överlevnad. När vi nu öppnat upp landskapet i Gärdefjärden blir området en ännu bättre plats för fåglarna.

Betande djur håller landskapet öppet

Får, hästar och kor kommer att ta hand om den fortsatta skötseln av strandängarna. Djurens bete och tramp hindrar att ängarna växer igen och skapar fina livsmiljöer för fågellivet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gärdefjärden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom område A Pdf, 1.7 MB. med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde, på stigen över Långängena mellan Lövånger och Gärde och i samband med jord- och skogsbruk.
 • Under tiden 1 april–15 juli vistas inom område B Pdf, 1.7 MB. med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde och i samband med skötsel och tillsyn av betande djur.
 • Störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för bruk av hund i samband med jakt.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg med undantagmark för uttransport av fällt vilt, skoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark samt att använda jord- och skogsbruksmaskiner.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1972, 2017

Storlek: 375 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid Lövånger något öster om E4:an. Entrén nås via kyrkstaden och soldattorpet i Lövånger.

Ta bussen

Lövånger busstation ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss