Harakälen

En gång var Harakälen ett skär i havet. Idag syns spår från när vågorna slog in här för flera tusen år sedan. Spåren syns som svallgrus som ligger vid den gamla strandlinjen i områdets östra kant.

Havet och inlandsisen har slipat marken. Jordskiktet är tunt och marken är stenig med stora hällmarker. Träden är korta och knotiga på den karga marken. Men många av träden är ändå gamla. Vissa uppemot 250 år. En del har fallit och dött och blivit hem åt vedsvampar som rosenticka och tallticka.

Harakälen.

På hösten växer ovanliga marksvampar som dropp- och motaggsvamp här i den torra tallskogen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Harakälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 129 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat