Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Orrmyrberget

I bergets sluttning står skäggiga gamla granar. Täckta med hänglavar som vajar i vinden. Högre upp där marken är stenigare tar tallen över.

Tallarnas kronor blir platta först när trädet passerat 150 år. Och det har de här tallarna passerat med råge. De flesta är 300 år och en del är till och med uppemot 500 år. De har stått här sedan Gustav Vasas tid vilket är ganska imponerande att tänka sig.

Gammal barrskog.

På Orrmyrberget hittar du väldigt gammal skog.

Den här typen av tallar är viktiga för Kungsörnen som behöver träd med starka kvistar för att fästa sitt bo som ibland väger uppemot ett ton. Vem vet kanske är den här öppna gamla tallskogen hem för örnen om inte annat så i framtiden.

Några silvriga furor har fallit. Vissa av dem med flervåningsbostäder för hackspettar. Den tretåiga hackspetten är vanlig på Orrmyrberget. Också små djur och ovanliga svampar trivs i den här skogen. Som den vågbandade barkbocken och rosentickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Orrmyrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva och omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 34 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra väg 365 från Lycksele mot Bratten. När du har passerat Bratten, ta vänster efter Öreån. Reservatet ligger cirka 1,5 kilometer in.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss