Mustagumbuberget

Mustagumbubergets namn kommer troligtvis från finskans musta kumpu som betyder ”svart kulle”. Ett gammalt finskt svedjebruk med kornåkrar, torkrior och lador ska enligt muntliga uppgifter ha funnits på Mustagumbubergets topp och övre sydostsluttning.

Områdets två toppar är ganska höga. Uppemot 470 meter över havet. Det påverkar skogen som växer här. Granskogen är gles och lättvandrad. En del träd har brutits av stora mängder snö som faller under vintern. Kanske känner du doften av lakrits. Det är dofttickan som kan kännas på långt håll. Den trivs på gamla sälgar som växer här och var i området. På granarna trivs grantickan.

Mellan de två topparna går en stenig ås med trolsk skog. Här står vridna gamla tallar bland stora stenblock. Vissa har stått här i 500 år och några har fallit.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mustagumbuberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordirvet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 207 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat