Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mustagumbuberget

Mustagumbubergets namn kommer troligtvis från finskans musta kumpu som betyder ”svart kulle”. Ett gammalt finskt svedjebruk med kornåkrar, torkrior och lador ska enligt muntliga uppgifter ha funnits på Mustagumbubergets topp och övre sydostsluttning.

Områdets två toppar är ganska höga. Uppemot 470 meter över havet. Det påverkar skogen som växer här. Granskogen är gles och lättvandrad. En del träd har brutits av stora mängder snö som faller under vintern. Kanske känner du doften av lakrits. Det är dofttickan som kan kännas på långt håll. Den trivs på gamla sälgar som växer här och var i området. På granarna trivs grantickan.

Mellan de två topparna går en stenig ås med trolsk skog. Här står vridna gamla tallar bland stora stenblock. Vissa har stått här i 500 år och några har fallit.

Tallskog och stora stenblock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mustagumbuberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordirvet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 207 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 25 kilometer nordväst om Bjurholm.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss