Isklinten

Nära Botsmark finns ett spännande reservat som så få känner till. Här ska skogarna få utvecklas för att öka den biologiska mångfalden.

En skogshöjd med två markerade berg möter besökaren i reservatet. Det västra är reservatets högsta punkt, Isklinten (330 meter över havet). Skogen i området är variationsrik. Här finns några områden med riktigt gammal skog där man finner arter som gränsticka, koralltaggsvamp och tretåig hackspett.

Hackspett som sitter på en trädstam.

Tretåig hackspett.

Länsstyrelsen planerar att bränna och på annat sätt sköta skogarna för att ytterligare förbättra livsmöjligheterna för hackspettar och andra arter som trivs i gammelskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Isklinten. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon förutom på den skogsbilväg som passerar genom reservatet, därutöver medges undantag för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark eller is,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade. Undantag gäller för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld,
 • plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
 • fånga eller insamla insekter och andra djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

  Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
 • genomföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär någon form av markering, fällfångst eller andra åtgärder som kan innebära påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009, 2022

Storlek: 233 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger i norra delen av Umeå kommun, bredvid Västermark naturreservat, 3 kilometer nordväst om Botsmark. Följ vägen mot Vindeln någon kilometer. Entré och parkering finns i anslutning till Vindelvägen. En mindre väg leder in till västra delen av både Västermark och Isklinten.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss