Isklinten

Nära Botsmark finns ett spännande reservat som så få känner till, detta reservat kallas Isklinten. Här ska skogarna få utvecklas för att öka den biologiska mångfalden.

En skogshöjd med två markerade berg möter besökaren i reservatet. Det västra är reservatets högsta punkt, Isklinten (330 meter över havet). Skogen i området är variationsrik. Här finns några områden med riktigt gammal skog där man finner arter som gränsticka, koralltaggsvamp och tretåig hackspett.

Tretåig hackspett.

Länsstyrelsen planerar att bränna och på annat sätt sköta skogarna för att ytterligare förbättra livsmöjligheterna för hackspettar och andra arter som trivs i gammelskogen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Isklinten. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon förutom på den skogsbilväg som passerar genom reservatet, därutöver medges undantag för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 233 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000