Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hälltjärnberget

Ta en tur genom skogen där vackert skulpterat kolnade stubbar vittnar om en brand för länge sedan. Se lappranunkelns gula blommor vid de röda järnockrakällorna innan du slår dig ner för att fika på berghällen vid Hälltjärnen.

Hälltjärnberget är ett trevligt besöksmål om du vill gå på egen hand utan stigar och andra besöksanordningar. Hela reservatet är småkuperat och skogen bär tydliga spår från en brand för cirka 150 år sedan. I hela reservatet finns kolnade stubbar och brandljud på träden.

Brandljud på trädstam i skogen.

Det finns mycket brandljud på träden i reservatet.

Hälltjärnen ligger vackert mellan höjderna och längs den slingrande Hälltjärnbäcken finns i gransumpskogen några fina järnockrakällor.

Artrik natur

Den artintresserade kan hitta flera arter som trivs i naturskogar. Dofttickans karaktäristiska doft sprids från dess växtplats på gamla sälgar och på granarna syns tretåiga hackspettens ringar från när den sugit sav. Kanske kommer lavskrikan fram och vill smaka på din matsäck.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hälltjärnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva samt omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig snära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsen tillstånd inte tillåtet att:

  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor, svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 49 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger ungefär 8 kilometer nordväst om Vindeln och kan lättast nås via anslutande skogsbilvägar.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss