Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åkerbergsheden

Tät tallskog.

Landskapet i Åkerbergshedens naturreservat präglas av gamla tallar på böljande sand- och grushedar. Här finns sällsynta arter som tallgråticka, tallriska och tallticka.

Tallskogen på Åkerbergsheden är ljus och öppen. I den sydöstra delen finns det gott om både brända och fallna träd. Träden är uppemot 250 år, vissa med stora platta kronor, något som är ovanligt i dagens skogar. Visste du att en tall får platt krona först vid 150 års ålder? Reliktbocken är en skalbagge som lever på dessa gamla solbelysta träd. Lyssna noga så kanske du hör hur den slår sina täckvingar mot barkens insida.

Spektakulära svampar

Svamp som växer på marken.

Skrovlig taggsvamp är en av arterna som har hittats i reservatet.

På träden sticker den sällsynta talltickan ut här och var och ur marken sticker spektakulära svampar upp under hösten som blå taggsvamp och den skarpa dropptagsvampen. Många både marklevande och trädlevande svampar finns bara i dessa gamla hedtallskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åkerbergsheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik, undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 8 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 kilometer söder om Mårdsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss