Åkerbergsheden

Landskapet i Åkerbergshedens naturreservat präglas gamla tallar på böljande sand- och grushedar. Här finns sällsynta arter som tallgråticka, tallriska och tallticka.

Tallskogen på Åkerbergsheden är ljus och öppen. I den sydöstra delen finns det gott om både brända och fallna träd. Träden är uppemot 250 år, vissa med stora platta kronor, något som är ovanligt i dagens skogar. Visste du att en tall får platt krona först vid 150 års ålder? Reliktbocken är en skalbagge som lever på dessa gamla solbelysta träd. Lyssna noga så kanske du hör hur den slår sina täckvingar mot barkens insida.

Spektakulära svampar

Skrovlig taggsvamp är en av arterna som har hittats i reservatet.

På träden sticker den sällsynta talltickan ut här och var och ur marken sticker spektakulära svampar upp under hösten som blå taggsvamp och den skarpa dropptagsvampen. Många både marklevande och trädlevande svampar finns bara i dessa gamla hedtallskogar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åkerbergsheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik, undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2012
Storlek: 8 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat