Tallsjöbergen

Tallsjöbergen utgörs av flera mindre berg som ligger omgivna av myrmarker.

Utspritt i landskapet ligger även flera mindre tjärnar. En stor andel av skogen är urskogsartad. Granskogen är gammal och prydd med hänglavar. Det finns även lövrika områden. Här och var står gamla knotiga tallar.

Myrarna i reservatet är i stort sett opåverkade av dikning. Flera olika typer av myrmarker förekommer, från små fattiga tallkärr och mossar till stora öppna strängstarrsmattor och lösbottenmyrar. På sommaren blommar det på de större myrarna. Bland blommorna finns blåtåtel, blodrot, orkidén ängsnycklar och purpurvitmossa.

Ovanliga arter

De stora sammanhängande urskogsartade barr- och blandskogarna som skiljs åt av opåverkade myrmarker är gynnsamma miljöer för växter och djur som är beroende den här typen av ostörda ekosystem. Flera ovanliga och intressanta arter har noterats i området.

Närbild på rosa blomma.

Klotpyrola.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tallsjöbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark och på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2006, 2010, 2017

Storlek: 1 727 hektar

Kommun: Åsele, Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta väg 92 österut från Åsele. Ta av mot väg 365 och vik sedan av mot Yxsjö. Passera Södra Insjö, Rosendal och Renberget och ta av cirka 1 200 meter innan du kommer till byn Forsbacka.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss