Tallsjöbergen

Tallsjöbergen utgörs av flera mindre berg som ligger omgivna av myrmarker.

Utspritt i landskapet ligger även flera mindre tjärnar. En stor andel av skogen är urskogsartad. Granskogen är gammal och prydd med hänglavar. Det finns även lövrika områden. Här och var står gamla knotiga tallar.

Myrarna i reservatet är i stort sett opåverkade av dikning. Flera olika typer av myrmarker förekommer, från små fattiga tallkärr och mossar till stora öppna strängstarrsmattor och lösbottenmyrar. På sommaren blommar det på de större myrarna. Bland blommorna finns blåtåtel, blodrot, orkidén ängsnycklar och purpurvitmossa.

Ovanliga arter

De stora sammanhängande urskogsartade barr- och blandskogarna som skiljs åt av opåverkade myrmarker är gynnsamma miljöer för växter och djur som är beroende den här typen av ostörda ekosystem. Flera ovanliga och intressanta arter har noterats i området.

Klotpyrola.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tallsjöbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark och
  på is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2006, 2010, 2017

Storlek: 1 727 hektar

Kommun: Åsele, Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten