Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stor-Holmsjön

Upplev gammelskogens knotiga tallar och spana efter rastande fågel i Stor-Holmsjöns naturreservat.

​Väder och vind har format tallarna längs sjön. Här har de stått, vissa uppemot 300 år och blivit böjda av vindens krafter. Även elden har varit framme och format skogen. Många träd bär spår av bränder som härjat. Kolade stubbar står här och var efter träd som inte klarade branden. Tallar har lättare att stå emot bränder än granar vars grenar når marken och därför lättare fattar eld.

Sjö vid barrskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Holmsjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 335 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta av väg 92 mellan Bjurholm och Fredrika mot Sörholmsjö/Norrholmsjö. En väg går in mot reservatet mitt emellan byarna.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss