Stor-Holmsjön

Upplev gammelskogens knotiga tallar och spana efter rastande fågel i Stor Holmsjöns naturreservat.

​Väder och vind har format tallarna längs sjön. Här har de stått, vissa uppemot 300 år och blivit böjda av vindens krafter. Även elden har varit framme och format skogen. Många träd bär spår av bränder som härjat. Kolade stubbar står här och var efter träd som inte klarade branden. Tallar har lättare att stå emot bränder än granar vars grenar når marken och därför lättare fattar eld.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Holmsjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 335 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat