Borstaberget

I Borstabergets branta sluttning reser sig tallarna höga. Från branterna sticker små ormbunkar som stensöta och stenbräken ut. Många lavar som lunglaven klär stenväggarna och här har även den ovanliga trådbrosklaven hittats.

Det är den näringsrika stenen som gör att så många trivs här. Berget ligger dessutom mot sydväst och får gott om sol. Många träd har stått här i 150 år och några uppemot 220 år. En del har fallit och några bär sår efter bränder som härjat här för många år sedan.

Lunglav växandes på Borstaberget.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Borstaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva, borsta eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan tillstånd plocka eller insamla mossor, lavar, samt göra åverkan på klippväxande flora.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 21 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat