Borstaberget

I Borstabergets branta sluttning reser sig tallarna höga. Från branterna sticker små ormbunkar som stensöta och stenbräken ut. Många lavar som lunglaven klär stenväggarna och här har även den ovanliga trådbrosklaven hittats.

Det är den näringsrika stenen som gör att så många trivs här. Berget ligger dessutom mot sydväst och får gott om sol. Många träd har stått här i 150 år och några uppemot 220 år. En del har fallit och några bär sår efter bränder som härjat här för många år sedan.

Lunglav.

Lunglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Borstaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva, borsta eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande.
 • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla mossor eller lavar, samt
  göra åverkan på klippväxande flora.
 • Utöva klippklättring.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning
  vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017

Storlek: 21 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer sydväst om Jörn.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss