Degerforsheden

Reservatet är ett av få naturskogsartade skogsområden längs kusten i Västerbotten.

Degerforsheden är en viktig tillflyktsort för många urskogslevande växter och djur. Bland annat fåglar som järpe, tjäder, grönbena, spillkråka, tretåig hackspett och orre. Samt trädsvampar som ullticka, doftskinn, blodticka och rosenticka.

Blodticka.

På flera ställen har tallskogen flera generationer tallar som har grott efter olika skogsbränder. Generationerna är ca 120, 200 och upp emot 300 år gamla.  

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degerforsheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 135 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000