Forsbergsbrännan

Skogen i reservatet har som hörs på namnet vuxit upp efter en brand, en bränna. 1905 brann det senast. Här växer mycket vårtbjörk. På en torr tallmark som den här kommer vårtbjörk nästan bara upp efter en brand.

Andra skogar i den här trakten är starkt påverkade av skogsbruk. Skogen i reservatet är på god väg att bli urskogsliknande och ska därför fortsätta att få utvecklas fritt.

Runt skogen ligger en gammal slåttermyr. Det finns kvar rester av slåtterlador

Rester från en gammal lada i skogen.

Resterna från lada.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Forsbergsbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordirvet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla och på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 4,9 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 8 kilometer sydväst om Grundträsk.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss