Ostnäs

I Ostnäs naturreservat höjs marken nästan en hel centimeter per år. Om du sitter stilla på en sten som just har börjat sticka upp ur vattnet kommer du om några decennier att befinna dig i skogen!

Ostnäs är ett område med kustnära naturskog med fina exempel på en landhöjningskusts vegetationsutveckling. Eftersom landhöjningen är 9 millimeter per år finns det goda förutsättningar att se förändringarna i naturen: från hur nytt land kommer upp ur havet och långsamt koloniseras av växter och djur fram till första generationens barrskog. På Ostnäs finns flera igenväxande vikar, små tjärnar och våtmarker som återspeglar denna utveckling.

Det är även en god idé att besöka Ostnäs på vintern eftersom utsikten är minst lika fin som på sommarhalvåret.

Havtorn och storlom

På de blockiga stränderna växer bland annat gultåtel och havtorn. Fågellivet är rikt. Vid de små tjärnarna kan du höra både storlom och smålom. Ett flertal hotade lav- och vedsvampsarter är noterade vid inventeringar i området. Det är populärt att pimpla på vårisarna kring Ostnäs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ostnäs. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor, insekter och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
  • Elda.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för motorbåt.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 880 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 20 kilometer öster om Umeå.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss