Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granbergsmyran

Två fjärilar på en blomma.

Myrpärlemorfjärilar på Humleblomster.

Vid ett besök på försommaren blommar orkidéerna sumpnycklar och ängsnycklar tillsammans med bland annat björnbrodd och gräsull.

Luften är full av insekter, förutom massor av mygg och knott, trivs också humlor och färgglada fjärilar bland myrens blomster. På myren hittar du också de köttätande växterna rundsileshår, storsileshår och tätört.

I den västra delen finns också en liten mosse. Mossar är inte så vanliga i länet. Eftersom mossar främst får vatten från nederbörden är vegetationen inte lika rik där. Östra delen av myren har ett glest trädskikt av tall.

För fikapausen finns några små gläntor på Granbergets sluttning med fina vyer mot de välutbildade strukturmönstren på mossen och rikkärren väster om kraftledningen.

Myr med gräs och tallskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Granbergsmyrans naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter-körning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Det är också utan Länsstyrelsen tillstånd förbjudet att

  • plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp,
  • fånga eller insamla insekter och andra djur,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 46 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 5 km ost nordost om Boliden.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss