Höga flöden i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Starrberget

Från Starrbergets topp får man fina utblickar mot det omgivande landskapet. Följ stigen från parkeringen genom området upp till toppen och se de vidsträckta hällmarkerna. Stigen är lite brant på vissa ställen.

I reservatet kan man njuta av både dramatisk terräng med flera höga stup och lite flackare marker med gamla granar och grova aspar. På toppen hittar du en raststuga i form av en gammal brandvaktarstuga.

Skogsbrand

I de övre delen av reservatet finns talldominerade hällmarker som är präglade av skogsbrand. Det finns övervallade spår av flera skogsbränder i de äldsta tallarna. Här och var finns det 200-400 år gamla tallar. Det ger en känsla av vildmark.

Grov granskog

I reservatet finns mest gammal granskog. Det finns gansa gott om döda träd, både torrakor och liggande träd. Det finns också många mycket grova aspar med bland annat skinnlav och lunglav. Lunglav växter också på sälg och rönn i reservatet. I de mest produktiva delarna är granskogen riktigt grov, ända upp till 45 cm i diameter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Starrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon annat än på den skogsbilväg som leder genom reservatet som för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark och för uttransport av fälld älg vid älgjakt.
 • Elda, utom på särskilt anvisad plats.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 158 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer norr om Vännäs.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss