Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storbacken

Granskog.

Granskogen i Storbacken är frodig och högväxt med en spännande markflora.

Berggrunden inom naturreservatet består till stora delar av ultrabasiska till basiska magmatiska bergarter i from av gabbro, diorit och diabas. Den basiska berggrunden ger upphov till näringsrikt mark- och grundvatten som silar över Storbackens branta sluttningar. Det finns många fuktdråg med krävande arter som gyllenmossa, purpurvitmossa, piprensarmossa och dvärglummer. I reservatet finns också en av länets största populationer av guckusko.

 

Närbild på vit och lila blomma.

Guckusko

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Storbackens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt, högst under 7 dagar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 25 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Storbacken ligger cirka 8 km söder om Lycksele och du kan nå området via en skogsbilväg från Hedlunda.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss