Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Orrböle

Välkommen till en av Västerbottens främsta floralokaler.

I Orrböles näringsrika granskogar växer flera orkidéarter. I maj blommar den vackra lilla nornan på flera platser runt om reservatet. Vid midsommar kan du få se den uppseendeväckande guckuskon vars stora blomma inte har någon annan motsvarighet i den svenska floran. Den påminner verkligen om en träsko med sin stora, uppsvällda läpp.

Närbild på lila blomma.

Norna.

Andra speciella arter är fjällhällebräken, tvåblad, strätta, smaldunört, spädstarr och tibast. Orrböle är även en av de nordligaste lokalerna för blåsippa, som finns i rikliga mängder under våren.

Även den stora kraftledningsgatan som passerar genom reservatet är intressant för den botanikintresserade. Gatan fungerar som en slåttermark då den hålls öppen. Här finns bland annat fyra olika arter av låsbräken som trivs i slåttermarker.

Orrböles rika kärlväxtvegetation beror bland annat på den basiska berggrunden, som ger upphov till näringsrikt mark- och grundvatten.

Välkommen att besöka Orrböle

Strax innan Orrböle by finns en parkering. Därifrån startar en stig som går i en cirkel kring Bräntberget. På vägen passerar du kraftledningsgatan och flera fina orkidélokaler.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Orrböle. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 59,8 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra cirka 10 kilometer norrut från Vännäs längs väg E12. Ta av mot Tväråbäck. Reservatet ligger cirka 2 kilometer väster om Tväråbäck.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss