Blaikfjället

På Blaikfjället finns ett av landets största myrområden. Fågellivet är mycket rikt med arter som myrsnäppa och dvärgbeckasin. På höstarna är det gott om hjortron på Blaikfjället. På myrarna finns spår av de gamla slåttermarkerna.

Blaikfjället ligger mellan Malgomajs och Ormsjöns dalgångar. Reservatet sträcker sig drygt 45 km från Sagatun i sydost till Rönnäsmyran i nordväst. Väster om Gransjövägen tar Gitsfjällets naturreservat vid.

Sveriges största hjortronmyr

Myrområdet på Blaikfjället är 30 000 hektar stort! Här kan du se i stort sett alla olika myrtyper, från näringsfattiga kärr till rika sumpskogar. På den blöta Rönnäsmyran i nordost är sädgås och trana vanliga, och i myrgölarna finns kricka och smalnäbbad simsnäppa. Förr hade myrarna stor betydelse som slåttermarker.

På många av Blaikfjällets myrar finns gamla sildiken, hässjestörar, lador och stigar ännu kvar.

Utsikt över skog och berg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Blaikfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1994, 1995, 2017

Storlek: 35 504 hektar

Kommun: Vilhelmina och Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet kan nås från Vilhelminas eller Doroteas fjälldalar. Från Dorotea, ta väg 1052 mot Borgafjäll, därifrån finns vandringsleder in i naturreservatet. Från Vilhelmina, ta väg 1067 mot Saxnäs, varifrån vandringleder finns. Från Sagatun, dit det går väg, går tre stigar.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss