Långrumpskogen

Långrumpskogen är en av Nordsveriges mest skyddsvärda naturskogar. Här är träden flera hundra år gamla.

Många av de lavar, svampar och insekter du hittar i Långrumpskogen finns bara i skog som fått leva ostört under mycket lång tid.

Genom att studera pollen och växtfossil i våtmarker kan man ta reda på vad som hänt långt tillbaka i tiden. Analyser visar att före 1200-talet dominerade gran, björk, sälg och al på kärret i Långrumpskogen.

Bränder förekom regelbundet med omkring 100 års mellanrum. Det kan forskare utläsa av sot- och kolfynden i våtmarken och av pollen efter mjölkört, en art som brukar blomma upp i stor mängd på brandfält och hyggen. Från 1500-talet och framåt ökade det småskaliga skogsbruket i området. Bränder och betande kreatur påverkade också skogen

Livsmiljö för sällsynta insekter

När man på 1700-talet slutade med avverkningar och att ha kreaturen på skogen kunde granen åter börja etablera sig. I dag är de äldsta granarna 250 – 300 år.

Sällsynta insekter som större och mindre barkplattbagge och den lilla slemsvampmögelbaggen trivs i den fuktiga skogen. På de långsträckta, låga moränryggarna finner du mest stora gammelskogstallar blandat med döda och omkullfallna träd. Sitter du stilla en stund kommer kanske lavskrikan och gör dig sällskap.

Närbild på trädstam med mönster på.

Spår efter tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Långrumpskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, inklusive snöskoter.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur, undantag medges för av Länsstyrelsen godkänd insamling i forskningssyfte.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1995, 1998 utökat 2006

Storlek: 122 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ta av mot Gräsmyr från E4:an i Nordmaling. Efter cirka 9 kilometer, sväng vänster vid skyltning mot naturreservatet. Följ skogsbilvägen knappt 6 kilometer. Observera att vägen kan vara bommad vissa tider på året då vägen inte bär. Detta är framförallt på våren.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss