Skålliden

Skålliden består av gles och luckig tallskog i småkuperad, blockig terräng. Öster om Mörttjärn förekommer blocksänkor.

Tallen i området är av åtminstone tre generationer och skogen i allmänhet är präglad av gångna tiders skogsbränder. De två senaste bränderna är daterade till 1831 och 1868. I reservatets västsluttning finns inslag av grova äldre granar samt rikligt med granlågor.

Gamla byggnader

De sydvästra delarna av Kojmyran har tidigare slåttrats. Myrlada, slåtterkoja och översilningsdiken påminner om detta. Spår av fångstgiller finns i reservatets centrala del.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skålliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, stående, döda och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Ta med sig okopplad hund eller annat husdjur.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 45 hektar
Kommun: Sorsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000