Skålliden

Liggande träd i barrskog.

Skålliden består av gles och luckig tallskog i småkuperad, blockig terräng. Öster om Mörttjärn förekommer blocksänkor.

Tallen i området är av åtminstone tre generationer och skogen i allmänhet är präglad av gångna tiders skogsbränder. De två senaste bränderna är daterade till 1831 och 1868. I reservatets västsluttning finns inslag av grova äldre granar samt rikligt med granlågor.

Gamla byggnader

De sydvästra delarna av Kojmyran har tidigare slåttrats. Myrlada, slåtterkoja och översilningsdiken påminner om detta. Spår av fångstgiller finns i reservatets centrala del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skålliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, stående, döda och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Ta med sig okopplad hund eller annat husdjur.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 45 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer nordost om Sorsele, strax intill väg 45 mot Slagnäs. Reservatet ligger direkt i anslutning till Inlandsbanan.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss