Hummelholm

I Hummelholm sköter byborna lövängarna på gammalt sätt varje år. Med lie och höräfsa tar de sig an vårstädning och skördar. På så sätt hålls det vackra landskapet öppet och sommarens blomsterprakt bevaras.

Vid Hummelholmsängarna finns rastplatser där du kan njuta av den unika naturen vid Öreälven där ängarna är blomrika och frodiga. I augusti varje år samlas bybor, unga som gamla, för att med lie och höräfsa genomföra höskörden på ängarna.

Slåtterdagarna är mycket uppskattade och ger bybor, bekanta och släktingar tillfälle att träffas och umgås. Samtidigt bevaras och sprids kunskap om hur man förr skördade med enkla redskap. Alla är välkomna att delta, det är bara att ta med sig lie och hugga in.

Ett landskap i ständig förändring

Idag har Hummelholm växt samman med fastlandet där Öreälven ständigt förändrar landskapet genom översvämningar, isrörelser och transport av sediment. En karta över Hummelholm från 1793 visar att det som i dag är reservat låg förut nästan helt under vatten. Allt som fanns då var två öar i väster som bestod av skördemarker.

Öreälven forsar förbi Hummelholm.

Blomrika lövängar

Hummelholmsängarna är blomrika och frodiga. På försommaren blommar rödblära och åkerbär och på eftersommaren fibblor, gullris, renfana och älvsallad. Delar av reservatets skogar får växa fritt. Där trivs fåglar som trädgårdssångare och lövsångare.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hummelholm. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller död träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
 • Plocka, blommor, gräs, mossor och lavar.
 • Störa djurlivet genom t ex fotografering av fågelbo eller motsvarande.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Tälta eller uppställa husvagn.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • På snötäckt mark framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Eldplats Eldplats
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1977, 1995
Storlek:
27 hektar
Kommun:
Nordmaling
Skyddsform:
Naturreservat, Natura 2000