Vackermyran

Vackermyrans naturreservat är ett stort myrkomplex som verkligen gör skäl för sitt namn. I de våta markerna finns bland annat flera tusen exemplar av den sällsynta växten myrbräcka som färgar myren gul med sina blommor.

​Vackermyran ligger sydväst om Stöttingfjället och en dryg mil söder om Järvsjö. Reservatet är väl värt ett besök för den botaniskt intresserade men det krävs egentligen inga specialkunskaper för att uppskatta alla vackra växter som blommar här.

Reservatets myrkomplex sträcker sig långt.

Tvåblad.

Vackermyrans myrkomplex består av flera olika miljöer som till exempel källkärr, fastmattekärr, mosseytor, sträng-flarkkärr och sumpskogar. Områdets myrar är ofta rika på mineral och ger därmed livsutrymme för ett stort antal ovanliga mossor och kärlväxter. Bland annat växer okidéerna tvåblad och ängsnycklar här, liksom de riktigt ovanliga arterna myrstarr, tågstarr och käppkrokmossa.

Källkupoler

I området finns ett flertal källor och en källkupol. Källkupoler är sällsynta. De är kupollliknande formationer som bildas i anslutning till en källa. Mineralämnen i vattnet avsätts och lagras tillsammans med torv när de kommer i kontakt med syre i källans mynning. Utfällningarna är i detta fall av järnoxid, så kallad järnockra.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vackermyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar och mossor, med undantag för bärplockning.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 245,7 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000