Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vackermyran

Vackermyrans naturreservat är ett stort myrkomplex som verkligen gör skäl för sitt namn. I de våta markerna finns bland annat flera tusen exemplar av den sällsynta växten myrbräcka som färgar myren gul med sina blommor.

​Vackermyran ligger sydväst om Stöttingfjället och en dryg mil söder om Järvsjö. Reservatet är väl värt ett besök för den botaniskt intresserade men det krävs egentligen inga specialkunskaper för att uppskatta alla vackra växter som blommar här.

Vy över myr.

Reservatets myrkomplex sträcker sig långt.

Närbild på gul blomma.

Tvåblad.

Vackermyrans myrkomplex består av flera olika miljöer som till exempel källkärr, fastmattekärr, mosseytor, sträng-flarkkärr och sumpskogar. Områdets myrar är ofta rika på mineral och ger därmed livsutrymme för ett stort antal ovanliga mossor och kärlväxter. Bland annat växer okidéerna tvåblad och ängsnycklar här, liksom de riktigt ovanliga arterna myrstarr, tågstarr och käppkrokmossa.

Källkupoler

I området finns ett flertal källor och en källkupol. Källkupoler är sällsynta. De är kupollliknande formationer som bildas i anslutning till en källa. Mineralämnen i vattnet avsätts och lagras tillsammans med torv när de kommer i kontakt med syre i källans mynning. Utfällningarna är i detta fall av järnoxid, så kallad järnockra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vackermyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar och mossor, med undantag för bärplockning.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 245,7 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra söderut längs E45 från Vilhelmina. Ta direkt till vänster mot Siksjöhöjden när Vojmån passerats. Efter Siksjöhöjden går en skogsväg in som ansluter till området.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss