Brånsjön

I Brånsjön nära Vännäsby kan rastande och häckande fåglar frossa i häpnadsväckande mängder insekter.

Sjön är också en av Västerbottens riktiga pärlor för oss som uppskattar utflykter i naturen. Ta med välfylld fikakorg och kaffetermos. Vid sjöns fågeltorn njuter du sedan av vacker och rik Västerbottensnatur.

Fåglarnas paradis

Vår, sommar och höst kokar det av fåglar i Brånsjön. Årta, skedand, stjärtand, brunand, sothöna och svarthakedopping häckar regelbundet. Och självklart finns vanliga arter som kricka, bläsand, grönbena och enkelbeckasin. Från mitten av april till mitten av maj är Brånsjön full av rastande änder och gäss. Bland sädgässen står då och då även ovanliga spetsbergsgäss eller ibland till och med fjällgäss.

Sädgås.

Brånsjön har i forskningens namn blivit grundligt undersökt vad gäller änder och vad dessa äter. Det visade sig att Brånsjön är en riktig våtmarkspärla när det gäller insekter som sötvattengråsugga, dykarskalbaggar, mygg, knott och fjädermyggslarver. Dessa insekter är utmärkt mat för änder.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 augusti

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 1 april och 15 augusti. Båda fågeltornen får användas under tiden för beträdnadsförbudet.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brånsjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 augusti vistas inom området Pdf, 1.8 MB. utom längs särskilt markerade stigar, med undantag för i samband med jord- och skogsbruk och vid tillsyn av elledningar.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för bruk av drivande, apporterande eller eftersökande hund i samband med jakt.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Skoterled Skoterled
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1970, 2004

Storlek: 270 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Var försiktig vid skoteråkning

Observera att det sitter kreaturstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter.