Bumyrhobben

Landskapet är småkuperat och spännande i Bumyrhobben. Det tycker också många av våra rovdjur som ibland har spårats här.

Området bär också spår på träd och grå stubbar av bränder som rasat här genom århundraden. Många av de träd som idag står här grodde efter den senaste branden för ca 150 år sedan.

Berggrunden är kalkrik och i sydväst kommer källvatten upp ur marken. Här trivs orkidéer som guckusko och med lite tur hittar du nornan. En annan vanlig växt här är den giftiga tibasten som blommar med rosa blommor på bar kvist om våren. För den botaniskt intresserade finns här mycket att upptäcka.

Tibast.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bumyrhobben. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark. Även att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 150,2 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat