Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bastuklumpen

Lögdeälven som rinner genom reservatet är ett populärt fiskevatten. Området är välbesökt med flera vältrampade stigar. De två branta bergen Bastuklumpen och Lögdåkullen ligger på varsin sida om älven. Bergen har branta stup och massor med block.

Reservatet är till största delen ett brandfält från 1970. Bara de västra delarna undgick den senaste branden och där står nu ca. 150-200 år gammal barrblandskog med mycket hänglavar. Själva brandfältet har lämnats därhän efter branden, utan större inblandning av människor, och idag står där en skog med mycket lövträd.

Dvärgbärgarlav växandes på stock vid Bastuklumpen.

Dvärgbärgarlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bastuklumpen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag av midre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2009

Storlek: 306 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Cirka 4 mil Ostnordost från Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss