Lagheden

I Laghedens naturreservat kan du promenera genom böljande tallhedar och uppleva de dramatiska branterna som störtar ner mot Lögdeälven.

Längs älvens östra sida går den populära Lögdeälvsleden och området är välbesökt av sportfiskare. Vid Slåttestjärnen finns en badplats med brygga och fina vandrings- och löpstigar.

Lögdeälvsleden på Bjurholms kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Liten timmerstuga som ligger vid stig i skogen.

Rast- och övernattningsstuga efter Lögdeälvsleden som passerar genom Lagheden längs älvens östra sida.

Sandtallskogar med ovanliga svampar

Laghedens naturreservat innefattar sedimentmarker och branter på båda sidor om Lögdeälven som rinner genom området. Reservatet domineras av sandtallskog med varierande, bitvis hög medelålder på 100–180 år.

På Laghedens vidsträckta hedmarker återfinns en rad korktaggsvamparter, bland annat blå taggsvamp och den hotade smalfotad taggsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Laghedens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka), ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 284 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (hela Lögdeälvens avrinningsområde är skyddat som Natura 2000-område)

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 9 km sydväst om Balsjö i Bjurholms kommun. Området är lättillgängligt med vägar och skogsbilvägar som ansluter till och går igenom reservatet på flera ställen.

Du kan ta dig in i området med bil eller cykel via Karlsbäck eller Nedre Nyland. Det är cirka 2 km från vartdera samhället in i reservatet. Det går också att via Lögdeälvsleden promenera, cykla, åka skidor eller skoter genom Laghedens naturreservat.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss