Rengårdsberget

Rengårdsberget erbjuder en gammal skog där du har stor chans att hitta både vedsvampar och höra fågelrop.

Granskogen står där skäggig med hänglav. Några har dött och fallit. Spillkråkans rop hörs när den flyger över i jakt på stockmyror. Järpen spelar sin klingande sång. Vedsvampar som rynkskinnets knottriga hud klär de döda stockarna. Den lilla spindelblomster tittar upp ur marken. Det är livet i gammelskogar som den i Rengårdsberget.

I reservatet kan du hitta spindelblomster.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rengårdsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvätet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 88 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat