Vindelforsarna

Vindelälven forsar så skummet yr upp på trärampen nära kvarnen. Det är som om den levande forsen ger kraft åt var och en på stigarna kring Vindelforsen. Energin kommer väl till pass – här finns mycket att uppleva.

Det tar omkring en timme att gå den markerade stigen runt reservatet. Stigen följer älvstranden på båda sidor om älven och det finns flera rastplatser. En kvarn från 1888 med mjölnarbostad står på älvens östra sida. Under sommaren ordnas konstutställningar under namnet Konst i Kvarn och i mjölnarbostaden finns ett sommaröppet café.

Vindelälvens forslandskap

Vindelforsarna ligger alldeles i anslutning till Vindelns samhälle. Här möter du ett av Vindelälvens allra mäktigaste forslandskap. Mest storslagna är forsarna under högvattenperioden i mitten av juni, men området bjuder besökare på storslagna naturupplevelser året om.

Kanelros.

Den östra sidan av forsarna kantas av vackra nipor, raviner och älvterrasser med lövskog. På västsidan är landskapet planare och där växer äldre barrskog. Vanliga växter i området är klot- och ögonpyrola, vänderot, harsyra och kanelros. I strandsnåren kan du hitta landskapsblomman kung Karls spira. Vid stränderna finns ett 30-tal lämningar efter timmerflottning i form av stenkistor och ledarmar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vindelforsarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta eller ställa upp husvagn utom på anvisad plats.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1982, 1995

Storlek: 76 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000