Snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vindelforsarna

Vindelälven forsar så skummet yr upp på trärampen nära kvarnen. Det är som om den levande forsen ger kraft åt var och en på stigarna kring Vindelforsen. Energin kommer väl till pass – här finns mycket att uppleva.

Det tar omkring en timme att gå den markerade stigen runt reservatet. Stigen följer älvstranden på båda sidor om älven och det finns flera rastplatser. En kvarn från 1888 med mjölnarbostad står på älvens östra sida. Under sommaren ordnas konstutställningar under namnet Konst i Kvarn och i mjölnarbostaden finns ett sommaröppet café.

Vindelälvens forslandskap

Vindelforsarna ligger alldeles i anslutning till Vindelns samhälle. Här möter du ett av Vindelälvens allra mäktigaste forslandskap. Mest storslagna är forsarna under högvattenperioden i mitten av juni, men området bjuder besökare på storslagna naturupplevelser året om.

Den östra sidan av forsarna kantas av vackra nipor, raviner och älvterrasser med lövskog. På västsidan är landskapet planare och där växer äldre barrskog. Vanliga växter i området är klot- och ögonpyrola, vänderot, harsyra och kanelros. I strandsnåren kan du hitta landskapsblomman kung Karls spira. Vid stränderna finns ett 30-tal lämningar efter timmerflottning i form av stenkistor och ledarmar.

Kanelros.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vindelforsarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta eller ställa upp husvagn utom på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1982, 1995

Storlek: 76 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten