Höga temperaturer i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rävahidalen

Rävahidalen utgörs av en mindre ravin som löper ut i Umeälven mitt mellan byarna Penglund och Västra Pengfors. En mindre bäck med delvis underjordiskt lopp rinner genom ravinen, och ytterligare en tidvis vattenförande bäck ansluter från norr.

Skogen i reservatet är helt och hållet grandominerad. Granar på mellan 120 till 150 år dominerar, men i nästan hela området finns inslag av äldre granar på uppemot 200 år.

Ett lav- och lågörtsrikt område

Det rörliga markvattnet intill bäcken bidrar till ett stort in-slag av lågörter och ormbunkar. Häftiga vårflöden verkar orsaka skred som skadar rötter och ibland för med sig hela grupper av träd. Det stabila och fuktiga mikroklimatet i ravinen gör att området hyser rikligt med epifytiska lavar, olika skägglavsarter samt garnlav förekommer i riklig mängd på de äldre granarna.

Lav hängandes från trädgren.

Garnlav.

Används för rennäringen

Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogsmarken. I huvuddelen av området finns det gott om äldre avverkningsstubbar efter dimensions- och plockhuggningar. Reservatets skogar har under lång tid nyttjats som vinterbetes-område av rennäringen. Rävahidalen är främst ett lokalt friluftsområde och används för jakt, svamp- och bär-plockning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rävahidalen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 17,5 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer västnordväst om Vännäs på den sydliga utlöparen av Erikabergets östsluttning ner mot Umeälven.

Ta bussen

Busshållplatsen Penglund väg 92 ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss