Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöttingfjället

Stöttingfjället är som man förväntar sig Södra Lapplands inland. Långsträckta motlut, obefintliga medlut! Men när du nått backens topp öppnar sig granskog och myrar i ett vidsträckt landskap med berg, granlider och sagolikt vackra byar.

​Stöttingfjället som ligger 500–700 meter över havet utgörs av en i det närmaste väglös vildmark med urskogsartade skogar och vidsträckta opåverkade våtmarker. Här kan du vandra många kilometer utan att stöta på en skogsbilväg.

Stöttingfjället är länets största (och landets näst största) landreservat nedanför fjällen.

Blomsterprakt och utsikt

För den som vill uppleva blomsterprakt kan vi rekommendera ett besök till Blomstermyran i början av augusti – då blommar myrbräckan i miljontals exemplar. En av områdets få vägar leder upp till toppen av Alsberget, 717 meter över havet, där du har en magnifik utsikt över landskapet.

Värdefulla myrmarker

Skogen är gammal med inslag av granar på 300 år och däröver. Den största myren, Gransjömyran, är av högsta klass och hyser ett rikt och varierat fågelliv med rariteter som myrsnäppa. Det finns ett stort område med så kallad dödismorän, vilket består av ett landskap med en mängd små tjärnar och myrar i en mosaik med gammal granskog.

Vy över skog, sjö och berg.

Utsikt från Alsberget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stöttingfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg och mark, samt att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller lya än 100 meter.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt göra annan åverkan på växtligheten.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1993, 2015, 2018

Storlek: 16 660 hektar

Kommun: Lycksele, Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 35 kilometer ost om Vilhelmina.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss