Jackestjärnen

Jackestjärnen är ett litet skogsområde med mycket höga naturvärden. Omkring den lilla tjärnen som gett reservatet dess namn har gammelskogen fått stå kvar.

Den skiktade granskogen med träd i många olika storlekar skapar ett mikroklimat där mossor och lavar trivs. Här finns lappticka och rynkskinn, två svampar som är beroende av döda träd. I reservatet kan du också hitta många andra arter som klarar sig dåligt i det brukade skogslandskapet. Några spännande exempel är den sammetsludna ulltickan, den rosaskimrande rosentickan och doftskinnet som luktar kräftspad.

Doftskinn.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Jackestjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018
Storlek: 21 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat