Stor-Bränntjärnmyran

I skogarna runt Stor-Bränntjärnmyran växer riktigt gamla granar med långa hänglavar. På marken ligger döda träd. Här och var ser man också stubbar efter tallar som huggits ned för länge sedan. Av en del gjorde man tjära – i områdets södra del finns ruiner av en tjärdal.

Granarna fick däremot stå kvar, och därför finns här många ovanliga arter som lever på gamla eller döda granar. Ett exempel är tretåig hackspett, som inte är så lätt att upptäcka. Däremot kan man se spår efter den i form av inhackade ringar runt granstammarna. Hackspetten gör dessa ringar när den dricker sav på våren. Spår av brand finns här och var i reservatet. I en mindre del av området kommer kontrollerade bränder att vara en viktig skötselåtgärd.

Spår efter tretåig hackspett.

Vandra i slåtterfolkets spår

Fram till i början av 1900-talet kom bönder från Överrödå och Höglunda hit om somrarna för att skörda hö på myrarna och längs bäckarna i reservatets norra del. En damm byggdes för att höja och sänka vattennivån på Nedre Krokmyran så att det skulle växa bra. Överallt på myrarna fanns lador. Slåtterfolket övernattade i kojor.

Den gamla stigen från Rödå upp till slåttermarkerna är fortfarande fullt synlig. Den är markerad och går lätt att vandra.

Stigen i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Bränntjärnmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för befintliga skogsbilvägar samt för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 293 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat