Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stor-Bränntjärnmyran

I skogarna runt Stor-Bränntjärnmyran växer riktigt gamla granar med långa hänglavar. På marken ligger döda träd. Här och var ser man också stubbar efter tallar som huggits ned för länge sedan. Av en del gjorde man tjära – i områdets södra del finns ruiner av en tjärdal.

Granarna fick däremot stå kvar, och därför finns här många ovanliga arter som lever på gamla eller döda granar. Ett exempel är tretåig hackspett, som inte är så lätt att upptäcka. Däremot kan man se spår efter den i form av inhackade ringar runt granstammarna. Hackspetten gör dessa ringar när den dricker sav på våren. Spår av brand finns här och var i reservatet. I en mindre del av området kommer kontrollerade bränder att vara en viktig skötselåtgärd.

Mönster på trädstam.

Spår efter tretåig hackspett.

Vandra i slåtterfolkets spår

Fram till i början av 1900-talet kom bönder från Överrödå och Höglunda hit om somrarna för att skörda hö på myrarna och längs bäckarna i reservatets norra del. En damm byggdes för att höja och sänka vattennivån på Nedre Krokmyran så att det skulle växa bra. Överallt på myrarna fanns lador. Slåtterfolket övernattade i kojor.

Den gamla stigen från Rödå upp till slåttermarkerna är fortfarande fullt synlig. Den är markerad och går lätt att vandra.

Stigen i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Bränntjärnmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för befintliga skogsbilvägar samt för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 293 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att svänga västerut från väg 364 när man är i Mickelsträsk. Följ sedan vägen förbi Skärträsk och Björklund och ta höger i t-korsningen cirka 2 kilometer efter den sistnämnda. Ta sedan höger igen vid nästa väginfart.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss