Navarträskliden

Reservatet ligger på berget Navarträsklidens sluttning. Här växer gammal granskog som högst upp på toppen är nästintill orörd.

På vissa av myrarna växer hjortron. Förr i tiden gick hästar på bete på bergets högre delar, och högst uppe på toppen hade de sin ”tummelplats” där de samlades för lek och kamp om hierarki inom flocken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Navarträskliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 290 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat