Djupsjöbrännan

I Djupsjöbrännan finns skäggiga granar och storväxta tallar. Sådana skogar som gammelskogens fåglar trivs i.

Kanske får du närkontakt med en lavskrika eller ser en tretåig hackspett flyga förbi. Ringar av hack runt granarnas stammar är spår efter just den tretåiga hackspetten. På döda träd hittas den rosa rosentickan och många andra arter som behöver döda liggande träd.

Lavskrika.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Djupsjöbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
  • Sätta upp anläggningar för exempelvis forskningsändamål.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 23 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat