Flatberget

Flatbergets naturreservat är ett stort naturlandskap som består av tre berg, Flatberget, Mossaberget och den något lägre Sörhobben med omgivande våtmarker.

Här växer granskogar som är allt ifrån grova och högresta med mattor av örtvegetation på marken till lågvuxna och klena på magra marker. Granskogen är gammal och ofta prydd med långa sjok av hänglavar.

Flatberget ligger i det så kallade Stöttingfjällsområdet och det finns flera stora naturreservat med skog och myr i närheten. Reservatet nås enklast via den skogsbilväg som genomkorsar området och som går via Åttonträsk eller Kroksjö/Myrträsk.

Skogens koraller

 I Flatbergets naturreservat finns flera sällsynta arter, till exempel växer här den mycket vackra koralltaggsvampen. Koralltaggsvamp bildar en rikt korallikt förgrenad fruktkropp som är vit som färsk för att senare gulna med åldern. Svampen är en nedbrytare som växer på ved av gamla, döda lövträd.

Koralltaggssvamp.

Koralltaggssvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Flatberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 856 hektar

Kommun: Lycksele, Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 40 kilometer västsydväst om Lycksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss