Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fälltjärnbäcken

Tät tallskog.

Tallskogen i Fälltjärnbäckens naturreservat växer i ett mjukt, kulligt landskap som är lätt att ta sig fram genom. Det är sand i marken som avsattes av en isälv när inlandsisen smälte.

Skogar på sandig mark har på grund av sin lättillgänglighet ofta varit hårt avverkad av människor. Gamla sandtallskogar som aldrig varit avverkade är väldigt ovanliga idag. Därför är sandtallskogen prioriterad i vårt arbete med skydd av värdefull natur.​

Ett mecka för marksvampar

Blå taggsvamp som växer i skogen.

Blå taggsvamp.

Sandtallskogen är viktig för många sällsynta marksvampar. Ett bra svampår kan du bland annat hitta den vackra blå taggsvampen och den delikata goliatmusseronen. De trivs i skogar som aldrig varit avverkade och där växtligheten på marken är gles på grund av återkommande skogsbränder och lågt näringsinnehåll i marken.

Fångstgropssystem

Genom Fälltjärnbäckens naturreservat passerar ett fångstgropssystem som sträcker sig från Långtjärnen i söder och nästan ända upp till gamla Mårdsele by i norr. Systemet är 3 km långt och består av 55 gropar som är mellan 3-5 meter i diameter. Djurfångst med gropar har förekommit sedan stenåldern. I norra Sverige användes fångstgropar främst för fångst av älg och vildren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fälltjärnbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 73 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra mot Åmsele. Efter Åmsele ta först vägen över Vindelälven och kör några kilometer upp längs älven.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss