Fälltjärnbäcken

Tallskogen i Fälltjärnbäckens naturreservat växer i ett mjukt, kulligt landskap som är lätt att ta sig fram genom. Det är sand i marken som avsattes av en isälv när inlandsisen smälte.

Skogar på sandig mark har på grund av sin lättillgänglighet ofta varit hårt avverkad av människor. Gamla sandtallskogar som aldrig varit avverkade är väldigt ovanliga idag. Därför är sandtallskogen prioriterad i vårt arbete med skydd av värdefull natur.​

Ett mecka för marksvampar

Blå taggsvamp.

Sandtallskogen är viktig för många sällsynta marksvampar. Ett bra svampår kan du bland annat hitta den vackra blå taggsvampen och den delikata goliatmusseronen. De trivs i skogar som aldrig varit avverkade och där växtligheten på marken är gles på grund av återkommande skogsbränder och lågt näringsinnehåll i marken.

Fångstgropssystem

Genom Fälltjärnbäckens naturreservat passerar ett fångstgropssystem som sträcker sig från Långtjärnen i söder och nästan ända upp till gamla Mårdsele by i norr. Systemet är 3 km långt och består av 55 gropar som är mellan 3-5 meter i diameter. Djurfångst med gropar har förekommit sedan stenåldern. I norra Sverige användes fångstgropar främst för fångst av älg och vildren.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fälltjärnbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 73 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat